Fundacja W Związku Z Rakiem Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław, NIP: 897-18-07-063

Akcja Informacyjna na wrocławskich „Gliniankach”

Akcja Informacyjna na wrocławskich „Gliniankach”

Akcja Informacyjna na wrocławskich „Gliniankach”

Dzięki ofiarowanym przez firmę Ziaja, sztyftów na znamiona i usta, udało nam się przeprowadzić wśród plażowiczów wrocławskiego kąpieliska.
Wraz z zespołem fantastycznych, mocno zaangażowanych w pomaganie osób, opowiadaliśmy o zasadach bezpiecznego opalania oraz zwracaliśmy uwagę na konieczność objęcia szczególną ochroną znamion podczas opalania.
Alarmowaliśmy osoby korzystające z kąpieliska, by kontrolowali swoje znamiona, tłumaczylismy jakie znamiona mogą budzić podejrzenia i zachęcaliśmy do regularnego kontrolowania ich.