Fundacja W Związku Z Rakiem Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław, NIP: 897-18-07-063

Bezpieczne opalanie na Gliniankach

Bezpieczne opalanie na Gliniankach

Bezpieczne opalanie na Gliniankach 

W sobotę na Gliniankach we Wrocławiu odbyła się akcja „bezpieczne opalanie”.

Chcieliśmy podziękować właścicielą Wake Parku za możliwość przeprowadzenia akcji przez naszą fundację! Dziękujemy również naszym wolontariuszą za świetną zabawę i serce włożone w przeprowadzenie akcji świaomościowej! Ale przede wszystkim dziękujemy firmie ZIAJA, bo bez niej nic by się nie odbyło!

Miejmy nadzieje, że to nie ostatni raz!