Fundacja W Związku Z Rakiem, ul. Nabycińska 19/306, 53-677 Wrocław, NIP: 897-18-07-063

Cukier a rak – Ujawniono badania sprzed 50 lat

Cukier a rak – Ujawniono badania sprzed 50 lat

Cukier a rak – Ujawniono badania sprzed 50 lat

Czy cukier może powodować raka? Dowody wskazujące tę drogę zostały odkryte w badaniu finansowanym przez przemysł cukrowniczy prawie 50 lat temu. Badania te nigdy nie zostały opublikowane.

Stanton Glantz, profesor Uniwersytetu Kalifornii w San Francisco jest współautorem artykułu PLOS Journal of Biology , w którym w listopadzie ubiegłego roku ujawnił początki tego badania. W latach 60. przemysł cukierniczy potajemnie sfinansował badania nazwane “Projekt 259”. Zaczęły one sugerować związek między spożyciem cukru a chorobami serca i rakiem, więc postanowili je zakończyć i ukryć.

“To, co wiemy, to fakt, że wyciągnięto wtyczkę, niczego nie upubliczniono” – prof. Stanton Glantz

“Nie wiadomo czy wyniki nie zgadzały się z przewidywaniami zleceniodawców badania, czy może zespół badawczy zaniechał projektu.” – prof. Stanton Glantz

Nieustanna bitwa

Przemysł cukrowniczy i tłuszczowy nieustannie toczą wojnę. Każdy próbuje przechytrzyć drugiego w zakresie określania przyczyn związanych z poważnymi schorzeniami, takimi jak cukrzyca, zaburzenia cholesterolowe, choroba serca i nowotwór.

“Nie wiemy co by było, gdyby wyniki okazały się dla nich korzystne, ale mogę się założyć, że gdyby przemawiały na korzyść cukru to chwaliliby się nimi wszędzie” – prof. Stanton Glantz

Zgodnie z artykułem, przemysł cukrowniczy reprezentowany przez organizację The Sugar Research Foundation, cukier, tłuszcz, pączkipróbował wyprzedzić grę, poprzez sponsorowanie badań naukowych nad tematem powiązań między cukrem a poważnymi chorobami, a następnie manipulowanie i wstrzymywanie płatności, gdy wstępne wyniki nie były dla nich pomyślne.

JAMA International Medicine (również z udziałem prof. Glantza) opublikowała jakiś czas temu analizę , która wyjaśnia, że The Sugar Research Foundation sponsorowała również program badawczy, którego celem było przesłanianie zagrożeń zdrowotnych związanych z dietą wysokosłodzoną, a nawet sugerowanie, że cukier może pomóc w walce z odtłuszczaniem organizmu, natomiast głównym winowajcom wszelkich chorób jest tłuszcz.

“Rodzaj manipulacji naukowej przemysłu cukierniczego, które udokumentowaliśmy w tych dokumentach, jest dokładnie takim samym rodzajem zachowania jak, jaki kiedyś stosowały koncerny tytoniowe, kiedy próbowały udowodnić, że nikotyna nie ma nic wspólnego z rakiem płuc.” – prof. Stanton Glantz

Jak zareagował przemysł cukierniczy?

Ówczesny Sugar Research Foundation, zmieniło nazwę na  Sugar Association. Zakwestionowali oni artykuł PLOS Biology, twierdząc, że opiera się on na spekulacjach i założeniach wydarzeń sprzed 50 lat, a badania wstrzymano ze względu na przekroczenie budżetu oraz opóźnienia.

W jaki sposób odkryto Projekt 259?

Prawda o projekcie 259 została ujawniona przez jedną z głównych autorów artykułu, asystentkę profesora – Cristina Kearnsa. Kearns analizowała wiele listów korespondencyjnych pomiędzy różnymi naukowcami i dyrektorami w Sugar Research Foundation w ​​latach 1959-1971.  Utrzymuje, że właśnie w ten sposób po raz pierwszy dowiedziała się o wynikach tych dawno utraconych badań.

Ciekawość Cristin, uzupełniona wizytami w bibliotekach publicznych, doprowadziła ją do odkrycia książki wydanej przez Sugar Research Foundation. Była to książka, która zarejestrowała wszystkie projekty badawcze SRF w latach 1943-1972. Nie zawierała żadnego sprawozdania, podsumowującego wyniki jakiegokolwiek projektu badawczego. Książka ta nazywała się Project 259.

Według Projektu 259, Sugar Research Foundation autoryzowała wszystkie 15-miesięczne wartości finansowania badań “cukier a rak”. Z tej samej książki Kearns dowiedział się również, że dalsze finansowanie (które zostało przerwane przez SRF), oznaczałoby publikację danych, które były wyjątkowo niekorzystne dla interesantów przemysłu cukierniczego.

Co wynikało z badań projektu 259?

Projekt 259 ujawnia, że mocz szczurów karmionych dietą wysokosłodzoną, miał wyższy poziom beta-glukuronidazy niż mocz szczurów karmionych zasadową dietą (bogatą w skrobię). Beta-glukuronidazy są związane ze znacznym zwiększeniem ryzyka zachorowania na nowotwory pęcherza. Ujawnienie tych informacji w 1965 r. byłoby szkodliwe dla przemysłu cukrowniczego, ze względu na ograniczenia polityki rządu Stanów Zjednoczonych zwane Klauzulą Delaneya. Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił klauzulę w 1958 roku, aby powstrzymać zatwierdzanie jakichkolwiek dodatków do żywności, które mogłyby wywoływać raka u ludzi lub zwierząt.

„Było coś, co nazywa się klauzulą ​​Delaneya, która mówi: FDA miała powstrzymywać substancje rakotwórcze przed dostawami żywności, nawet jeśli były to substancje rakotwórcze dla zwierząt.”- Stanton Glantz

Projekt 259, mówi, że szczurom z dietą o wysokiej zawartości cukru, znacząco obniżył się poziom triglicerydów. Wystąpiła również redukcja liczby bakterii w jelitach, znane jako mikroflory jelitowe.

“Z powodu wprowadzających w błąd wytycznych dotyczących diety, wśród populacji pojawiła się tendencja do zastępowania potencjalnie szkodliwych, wysokotłuszczowych produktów spożywczych, pozornie nieszkodliwymi pokarmami bogatymi w cukier.” – Sanjay Basu – współautor PLOS Journal of Biology

Czy istnieje bezpieczna dawka spożycia cukru? Według autorów PLOS Journal of Biology na dzień dzisiejszy bardzo niejasne jest, co stanowi “bezpieczną” ilość spożywanego cukru. Najprawdopodobniej jednak wszyscy jesteśmy powyżej tego, co można uznać za rozsądną konsumpcję.