Fundacja W Związku Z Rakiem, ul. Nabycińska 19/306, 53-677 Wrocław, NIP: 897-18-07-063

…. Bez względu na to czy choroba onkologiczna dotyczy nas bądź naszych najbliższych, czy też nie mamy z tym tematem za wiele wspólnego, u każdego wywołuje podobne emocje: obawę, smutek, lęk, złość. Poprzez naszą działalność chcemy, by nasza Fundacja niosła osobom chorym onkologicznie inne uczucia.. Nadzieję, wiarę, siłę i wole walki.

Jesteśmy razem w Waszej chorobie.