Fundacja W Związku Z Rakiem, ul. Nabycińska 19/306, 53-677 Wrocław, NIP: 897-18-07-063

Gdzie się kryje STRES?

Gdzie się kryje STRES?

Gdzie się kryje STRES?

Stres często daje objawy w naszym ciele. Niekiedy trudno je rozpoznać i odnaleźć ich źródło. Warto być czujnym, uważnie obserwować reakcje swojego organizmu by móc na nie właściwie reagować.