Fundacja W Związku Z Rakiem, ul. Nabycińska 19/306, 53-677 Wrocław, NIP: 897-18-07-063

II FORUM WOLONTARIATU – WARTO POMAGAĆ !

II FORUM WOLONTARIATU – WARTO POMAGAĆ !

W same Mikołajki 06.12.2017 byliśmy gościem II Forum Wolontariatu – Warto pomagać ! Przybliżaliśmy szkolnej społeczności specyfikę działalności organizacji oraz prezentowaliśmy działania wolontariuszy w Naszej Fundacji. Dzięki takim szkołom jak Liceum Ogólnokształcące Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu mamy dużo motywacji i sił do pracy na rzecz chorych i potrzebujących osób.