Fundacja W Związku Z Rakiem, ul. Nabycińska 19/306, 53-677 Wrocław, NIP: 897-18-07-063

Nowotwory Dróg Żółciowych

NOWOTWORY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH

Rak dróg (przewodów) żółciowych to nowotwór złośliwy, który powstaje w nabłonku wyścielającym światło dróg żółciowych i pęcherzyk żółciowy. Może się rozwinąć w obrębie wewnątrzwątrobowych, jak i zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych. Stanowi od 15 do 20 procent wszystkich przypadków raka wątroby. Co roku wykrywany jest u około 100 000 pacjentów na świecie.

Objawy:

W początkowej fazie rak dróg żółciowych daje mało charakterystyczne objawy, co sprawia, że rozpoznawany jest późno i pogarsza rokowania.
– żółtaczka – występuje u około 90 procent chorych, świadczy o zaawansowaniu procesu nowotworowego – niedrożności przewodu żółciowego i występowaniu utrudnień w odpływie żółci do dwunastnicy
– świąd skóry – występuje u około 2/3 procent chorych
– ból brzucha – tępy, stały, zlokalizowany w prawym podżebrzu, pojawia się, gdy rak zlokalizowany jest w obrębie dróg wewnątrzwątrobowych
– chudnięcie

Lekarz w badaniu fizykalnym niekiedy może stwierdzić powiększenie wątroby lub, sporadycznie, bardzo rzadko wyczuwalny guz w prawym podżebrzu. W przypadku, gdy rak lokalizuje się w drogach żółciowych blisko ujścia do dwunastnicy, w badaniu można wyczuć powiększony, niebolesny pęcherzyk żółciowy – jest to tzw. objaw Courvoisiera.

W badaniach krwi można obserwować:

podwyższony poziom bilirubiny
podwyższony poziom enzymów wątrobowych: ALP, ALAT, AspAT, GGTP
wyższe stężenie markerów nowotworowych: CEA i CA19-9

Wyniki badań obrazowych:

USG pozwala ocenić poszerzenie dróg żółciowych, jęsli nie ma kamieni żółciowych nasuwa podejrzenie istnienia guza
tomografia komputerowa pozwala ocenić zaawansowania nowotworu, przerzutów i rozległości naciekania
MRCP pozwala ocenić zwężenia i poszerzenia dróg żółciowych i rozległość samego guza
Ostateczną diagnozę stawia się na podstawie wyników badania histopatologicznego.
Jedynym leczeniem, które daje szansę na wyzdrowienie jest operacja.
W przypadku raka węwnątrzwątrobowych dróg żółciowych wykonuje się hemihepatektomię – usuwa się segmenty wątroby.
W przypadku raka zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych usuwa się drogi żółciowe oraz okoliczne węzły chłonne.
Jeśli zajęty jest przewód żółciowy blisko jego ujścia do dwunastnicy, wykonuje się pankreatoduodenektomię (usunięcie dwunastnicy, przewodu żółciowego wspólnego i głowy trzustki z dokonaniem odpowiednich zespoleń).
Po operacji stosuje się niekiedy radioterapię lub/i i chemioterapię, ale nie zauważono wydłużenia czasu przeżycia chorych leczonych w ten sposób.

W przypadku chorych, u których zaawansowanie nowotworu wyklucza operację, stosuje się leczenie paliatywne, by poprawić jakość życia chorego oraz złagodzić objawy choroby: bólu, żółtaczki i świądu skóry. Stosuje się środki przeciwbólowe (również narkotyczne). By ułatwić odpływ żółci, wykonuje się drenaż dróg żółciowych.