Fundacja W Związku Z Rakiem, ul. Nabycińska 19/306, 53-677 Wrocław, NIP: 897-18-07-063

Kolejne miasto zna Naszą Fundację.

Kolejne miasto zna Naszą Fundację.

Nasze akcje profilaktyczne i zbiórki cieszą się bardzo pozytywnym odzewem, dlatego nie ograniczamy się tylko do działań na terenie miejsca swojej siedziby- co udowodniliśmy już eventami w tamtym roku. Zielona Góra, Gdańsk i Kraków to miejsca odwiedzone w 2017 roku. Akcje w pierwszym kwartale tego roku przeprowadziliśmy w kolejnych miejscowościach. Byliśmy m.in. w Wieluniu z Charytatywną kolacją, Radomiu z Charytatywnym Maraton Fitness, Kędzierzynie- Koźlu z Koncertem Charytatywnym, w Zabrzu czy Gliwicach działaliśmy z puchami. Naszym celem jest to, aby każdy Polak znał Fundację „W Związku Z Rakiem” a w przyszłości niechaj się dowie o nas cały Świat ! 🙂  🙂  🙂