Fundacja W Związku Z Rakiem, ul. Nabycińska 19/306, 53-677 Wrocław, NIP: 897-18-07-063

Peruka syntetyczna czy naturalna? – dobierz odpowiednia dla siebie

Peruka syntetyczna czy naturalna? – dobierz odpowiednia dla siebie

Masz dylemat: Peruka syntetyczna czy naturalna?

W KAŻDEJ BĘDZIESZ PIĘKNA! Zapoznasz się z charakterystyką peruk syntetycznych.

Dowiesz się na jakie szczegóły podczas zakupu peruki zwrócić uwagę! poznasz techniki dobierania peruk.