Fundacja W Związku Z Rakiem Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław, NIP: 897-18-07-063

Mam firmę – pomagam!

KORZYŚCI DLA FIRMY

WIZERUNEK – BIZNES SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY

Coraz więcej firm uwzględnia w swojej strategii Corporate Social Responsibility (CSR). Odpowiedzialne i etyczne postępowanie biznesu względem różnych grup społecznych wzbudza zaufanie klientów, pracowników oraz partnerów biznesowych. – Ważnym elementem wspierania fundacji jest znalezienie wiarygodnego, rozliczającego się z datków partnera. CSR jest w polskich firmach trendem stosunkowo młodym, którego zalety, powoli wkraczają do serc i umysłów przedsiębiorców. Działania w ramach BIZNESU ODPOWIEDZILNEGO SPOŁECZNIE można realizować na wiele sposobów, pomagając finansowo, uczestnicząc w życiu lokalnym, pomagając sprzętowo i materiałowo, oraz organizując różnego rodzaju akcje, mające na celu zwrócenie uwagi na występujące w społeczności problemy. Mają również bardzo ważną rolę w budowaniu dobrze funkcjonujących zespołów, które dzięki m.in. wolontariatowi pracowniczemu, mają możliwość sprawdzenia się w sytuacjach zgoła odmiennych od tych, z którymi spotykają się na co dzień, dzięki czemu odkrywają wcześniej nieznane umiejętności oraz pracują nad empatią, niezbędną w celu zachowania dobrej atmosfery w miejscu zatrudnienia. Fundacja „W związku z rakiem” zachęca firmy do wspólnych działań z zakresu CSR. Może to być zarówno wspieranie na różne sposoby naszej inicjatywy, jak i pomoc w ramach opisanego wcześniej wolontariatu pracowniczego i sama zapewnia :
– promowania usług firm współpracujących na eventach (bannery, ulotki, logo), na facebook’u oraz stronie internetowej,
– przekazania dyplomu / nagrody/ statuetki z podziękowaniem za współpracę,
– umieszczeniu loga na stronach Fundacji, materiałach promocyjnych,
– dofinansowaniu projektów w ramach programu ze środków publicznych.

ZMNIEJSZENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA

Nie musi być umowy pisemnej, wystarczy dowód wpłaty na konto bankowe. – Zarówno darczyńca, jak i obdarowana organizacja muszą złożyć do urzędu skarbowego deklarację CIT-D, w której podaje się informacje o dużych darowiznach poczynionych lub otrzymanych w roku podatkowym – CIT-D to załącznik do rocznej deklaracji CIT-8 składanej obowiązkowo wraz ze sprawozdaniem finansowym. Jeśli jednak darowiznę otrzymał podmiot nieskładający deklaracji CIT-8 wówczas deklaracja CIT-D składana jest samodzielnie – Ponadto ustawodawca nakłada obowiązek udostępnienia do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, w środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych informacji na temat otrzymanych darowizn. – Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

LEPSZA ATMOSFERA W PRACY

Współpraca z NGO wpływa bardzo korzystnie na klimat w firmie. Daje pracownikom nowe możliwości integrowania się poprzez różnego rodzaju akcje charytatywne, imprezy z udziałem przedstawicieli organizacji itp. Dzięki na przykład przystąpieniu do wolontariatu pracowniczego osoby niewspółpracujące ze sobą na co dzień mają szansę poznać się, i to z całkiem innej strony, niż w firmie. Współpraca z NGO pozwala przełamać rutynę i schematy, co moim zdaniem jest istotne szczególnie dla osób wykonujących dość techniczne zadania. Pozwala pracownikom spełnić się w nietypowych działaniach i realizować chęć pomocy innym, na co niekiedy, po pracy, nie mają już czasu. Warto spróbować, gdyż takie działania, co potwierdzają badania, doskonale wpływają na atmosferę pracy.

WSPARCIE INICJATYW SPOŁECZNEJ UŻYTECZNOŚCI

Zgodnie z definicją, organizacje pożytku publicznego to takie, które realizują zadania mające na celu wniesienie wartości dla całości społeczeństwa lub wybranej jego grupy. Wsparcie darowizną wybranej organizacji przez firmę ma więc konkretne przełożenie na rozwój inicjatyw użytecznych dla szerzej grupy. Wystarczy rozejrzeć się dookoła, spróbować zidentyfikować problemy, z którymi boryka się nasze otoczenie (zarówno to bliższe, jak i dalsze) a później, poczynając od drobnych działań, spróbować je zmieniać.

NASZE AKCJE

1.Przekazanie przez firmę darowizny pieniężnej na cele statutowe Fundacji „ W ZWIĄZKU Z RAKIEM” lub przekazanie darowizny celowej na wybraną przez firmę potrzebę. Od podstawy opodatkowania Firma możne odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.

2. Projekt „Punkt Uśmiechu :)” to cykl jednodniowych akcji skierowanych do każdej branży. „Punkty uśmiechu :)” to lokale, które wspierają „ W ZWIĄZKU Z RAKIEM”, przekazując 10% od obrotu w danym dniu.

3. Wolontariat pracowniczy – firma zamiast inwestować pieniądze w imprezy integrujące pracowników, może stworzyć wolontariat. W Stanach Zjednoczonych przeciętny obywatel działa w około 3. stowarzyszeniach i fundacjach. Są to organizacje różnej wielkości. Polacy, dopiero uczą się takiego współdziałania, dlatego bardzo ważne jest aby pracodawcy starali się zaszczepiać w nich duch „organiczników”. Na współczesnym rynku pracy wielu ludzi poszukuje firm, które nie tylko zapewniają stabilne warunki współpracy – coraz ważniejsza jest wysoka kultura organizacji, na którą składa się m.in. zaangażowanie społeczne firmy. Owo zaangażowanie nie musi przebiegać tylko na linii firma – organizacja pozarządowa, charytatywna. Ważniejsze jest dla pracowników, czy firma pozwala w różny sposób włączać się w taką działalność swoim ludziom oraz czy jest to zaangażowanie wyłącznie finansowe, czy też połączone z możliwością aktywnego działania.

4. Akcja „UFUNDUJ SZCZĘŚCIE” – spełniamy marzenia osób chorych na raka, często wyjazd nad morze, skok ze spadochronem, zakup roweru jest ostatnim życzeniem chorego.

5. System Payroll – to deklaracja pracowników Państwa firmy/instytucji do przekazywania regularnie części swoich wynagrodzeń („końcówki” lub stałej kwoty).

6. „REALIZUJEMY POTRZEBY” – czyli rzeczy, które są w danej chwili najważniejsze. Meble, ubrania, naczynia, sprzęty gospodarstwa domowego itp. Właściciel firmy jeśli nie zdeklaruje się na żadną z powyższych opcji może zrealizować konkretne zapotrzebowanie. Bądź chociaż jego część.