Fundacja W Związku Z Rakiem, ul. Nabycińska 19/306, 53-677 Wrocław, NIP: 897-18-07-063

Punkt wspierania rodziców i dzieci z chorobą nowotworową rusza już od 1.10.2018 !

Punkt wspierania rodziców i dzieci z chorobą nowotworową rusza już od 1.10.2018 !

Punkt wspierania rodziców i dzieci z chorobą nowotworową – “Chwila dla Siebie”

Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny polskiego społeczeństwa. Według Krajowego Rejestru Nowotworów w 2015 roku liczba zachorowań wynosiła 163 281. W tym samym roku wystawiono łącznie 100 601 aktów zgonów z tego powodu. Szacuje się, iż w 2016 roku liczba zachorowań wzrosła do 180,3 tys. i nadal będzie rosnąć. Nie dziwny jest zatem fakt, iż kiedy w rodzinie pojawia się choroba nowotworowa, dotyka ona całych rodzin. Obawa przed utratą najbliższej osoby sprawia, iż często najbliżsi zapominają o Sobie, najbliższym otoczeniu (często nie mniej ważnym) a Choroba nowotworowa u dziecka, ze względu na jego niedojrzałość emocjonalną, intelektualną i fizyczną może pozostawić trwały ślad w psychice.

Od 1.10.2018 r. nasza Fundacja przy pomocy Fundacji KGHM prowadzić będzie miejsce miejsce, do którego będzie można przyprowadzić dziecko z chorobą nowotworową i pozostawić je pod opieką wykwalifikowanej kadry. Punkt działać będzie w godzinach popołudniowych, co umożliwi rodzicom zadbanie o WŁASNE potrzeby, relacje z partnerem, z pozostałym rodzeństwem chorego dziecka. Będzie to również miejsce pomocy psychologicznej dla rodziców, grupa wsparcia, która pomagać będzie w zmaganiu się z problemami.