Fundacja W Związku Z Rakiem, ul. Nabycińska 19/306, 53-677 Wrocław, NIP: 897-18-07-063

Serdecznie dziękujemy firmie MURRANO www.murrano.pl za okazane wsparcie Fundacji W Związku z Rakiem!

Serdecznie dziękujemy firmie MURRANO www.murrano.pl za okazane wsparcie Fundacji W Związku z Rakiem!

Serdecznie dziękujemy firmie MURRANO  www.murrano.pl za okazane wsparcie Fundacji W Związku z Rakiem!
Biznes odpowiedzialny społecznie to mamy nadzieje trend, który będą naśladować wszystkie firmy. Firma Murrano od dziś wspiera nasze działania. Dzięki takim działaniom możemy pomagać coraz większej liczbie osób i realizować każdy punkt naszego Statutu. Dziękujemy!