Fundacja W Związku Z Rakiem, ul. Nabycińska 19/306, 53-677 Wrocław, NIP: 897-18-07-063

Woda alkaliczna w leczeniu raka

Woda alkaliczna w leczeniu raka

Woda alkaliczna w leczeniu raka

Coraz częściej można się spotkać z informacjami na temat zbawiennego działania wody alkalicznej w walce z rakiem. Zarówno w sieci jak również w stacjonarnych punktach sprzedaży, oferowane są wody alkaliczne do zakupu, jonizatory, sprzedawane są na nie przepisy i rady. Czy ma to jednak realny wpływ na walkę z rakiem z medycznego punktu widzenia?

Co to jest?

W celu jak najlepszego zrozumienia tematu, należy wyjaśnić czym jest tytułowa woda alkaliczna. Tytułowa woda, nazywana również “Wodą żywą”. Posiada ona odczyn zasadowy. Co za tym idzie, jej Ph jest wyższe niż 7,5. Zwolennicy tego produktu uważają, że dzięki swoim właściwością jest w stanie zwalczyć raka, który rozwija się w środowisku o Ph kwaśnym. Swoją tezę popierają stwierdzeniem, że Ph komórek nowotworowych jest kwaśne. Oprócz wpływu na przeciwdziałanie nowotworom, przypisuje się jej również wiele innych zasług takich jak: zapobieganie zakwaszeniu organizmu, właściwości odchudzające i wiele innych

Woda alkaliczna powstaje w wyniku poddania zwykłej wody kranowej procesowi elektrolizy. Sprzedawcy oferują jonizatory, które pomagają przeobrazić zwykłą wodę w wodę alkaliczną. Oprócz tego oferowane są różne przepisy sugerujące dodanie soli lub sody, cytryny czy też wielu innych składników mających mających zmienić jej odczyn.

Krótka lekcja chemii

Woda alkaliczna jest blisko związana z tematem skali kwasowości i zasadowości roztworów. Skala Ph może przyjmować wartości od 0 Ph (Bardzo kwaśny) do 14 Ph (mocno zasadowe). Wartość 7 Ph zaś przedstawia odczyn neutralny.

Źródło: http://cudph.pl/jak-zbadac-ph-organizmu-czlowieka/skala-ph-blog/

Zwolennicy wody alkalicznej uważają, że jej zasadowość jest w stanie zapobiegać zakwaszeniu organizmu. Zasadowość wedle ich tezy ma pomóc w walce z nowotworem którego komórki posiadają kwaśne Ph. Czy możliwe jest jest, że taka realnie wpływa na leczenie nowotworu?

Faktyczne działanie

Lekarze wykazali, że komórki nowotworowe rzeczywiście odznaczają się większą umieralnością w środowisku o zasadowym Ph. Jednak nie oznacza to, że sama w sobie żywa woda żywa jest w stanie wpłynąć na owe komórki.

Sprzymierzeńcy teorii alkalicznej, tłumaczą, że jest ona w stanie zmienić poziom Ph komórek nowotworowych z kwaśnego na zasadowe. Tym samym, woda ta ma teoretycznie zapobiegać samemu pojawienia się nowotworu. Jednakże Ph każdej części naszego ciała jest precyzyjnie regulowane przez nasz organizm, więc próba jego zmiany jest prawie niemożliwa. Zmiana taka może wystąpić przy wsparciu środkami farmakologicznymi. Woda nawet pomimo wysokiego odczynu zasadowego nie będzie w stanie tak drastycznie zmienić Ph poszczególnych komórek.

Najważniejszym argumentem przemawiającym przeciw żywej wodzie jest brak dowodów naukowych. Teoria ta jest niczym nie poparta ze strony medycznej i nie posiada ona dowodu swojej słuszności.


W przypadku tak poważnych zdarzeń, które dotyczą ludzkiego życia należy polegać na nauce i wykształconych lekarzach z doświadczeniem. W dzisiejszych czasach, gdzie udostępnianie informacji jest tak proste coraz trudniej jest o rzetelne źródło informacji. Najlepiej jest udać się do specjalisty niż szukać recepty na internetowych forach.