Fundacja W Związku Z Rakiem Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław, NIP: 897-18-07-063

Nasi podopieczni

NASI PODOPIECZNI:

Chcemy podchodzić do każdego w indywidualny sposób. Każda choroba, mimo, że ma wspólny mianownik w postaci Raka, jest inna. Różne są też potrzeby pacjentów szpitali onkologicznych. Pomogliśmy naszym podopiecznym doprecyzować ich potrzeby oraz obliczyć na tyle dokładnie, by móc przedstawić konkretną kwotę potrzebną do zakończenia ich leczenia. Możecie wpłacać dowolne kwoty na wyszczególnione subkonta i mieć stały wgląd do procentowego zaspokojenia potrzeb podopiecznych Fundacji.