Glejak

Potrzebujesz pomocy? Załóż subkonto, na którym będziesz gromadzić środki na leczenie onkologiczne.

image_2021_07_22T10_16_38_953Z

Guz mózgu – glejak objawy

Objawy glejaka mózgu zależą w głównej mierze od umiejscowienia guza, a także jego wielkości. Można zdefiniować symptomy, występujące niemalże w każdym przypadku i spowodowane podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym. Należą do nich:

 • bóle i zawroty głowy,
 • nudności i wymioty – zwłaszcza obecne rano,
 • problemy z koncentracją, zaburzenia pamięci, otępienie,
 • zespół psychoorganiczny – osłabiona sprawność umysłowa,
 • epizody padaczkowe,
 • obrzęk mózgu.

Do innej grupy można zaliczyć objawy ogniskowe, które są charakterystyczne dla konkretnej lokalizacji guza mózgu. Wśród nich można wymienić:

 • zaburzenia czucia lub niedowład,
 • trudności z mową, słyszeniem i widzeniem,
 • zaburzenia równowagi,
 • uszkodzenie nerwów czaszkowych,
 • ogniskowe napady padaczkowe.

Przyczyny glejaka

Przyczyny powstawania złośliwych guzów mózgu są nieznane. Brakuje potwierdzonych i jednoznacznych dowodów, potwierdzających wpływ karcynogenów na pojawienie się guzów mózgu. Wiadomo, że obecne są w ich komórkach zestawy wrodzonych oraz nabytych zaburzeń genetycznych. Jedyną przyczyną o potwierdzonym i udowodnionym znaczeniu wpływ jest promieniowania jonizującego. Do prawdopodobnych, lecz nie udowodnionych czynników etiologicznych, które są odpowiedzialne za powstawanie glejaków mózgu zalicza są pestycydy, herbicydy, substancje petrochemiczne, a także nitrozoaminy, chlorek poliwinylu. Ponadto wpływ pola elektromagnetycznego oraz przebyte urazy mózgu czy wirus Epstein-Barr.
image_2021_07_22T10_19_04_312Z
image_2021_07_22T10_16_25_980Z

Nowotwór mózgu -leczenie

Gdy mamy do czynienia z guzem mózgu, gdzie dostępna jest resekcja bez ryzyka powikłań, stosuje się usunięcie masy guza. Decyzja o wykonaniu operacji chirurgicznej nowotworu mózgu ma związek z doświadczeniem i możliwości w konkretnym ośrodku. W obecności trudno dostępnych zmian, bądź z wysokim ryzykiem operacyjnym, najlepiej zastosować biopsję stereotaktyczną. Radykalne leczenie nowotworów mózgu chemioterapią można podjąć w przypadku skąpodrzewiaków. Indywidualne wskazania mają związek z chorymi z postępującą progresją guza, gdy wyczerpią się wszystkie możliwości leczenia miejscowego.

Glejak – rokowania

W przypadku glejaka mózgu, rokowania są zależne przede wszystkim od konkretnego stopnia złośliwości nowotworu. Rokowania niestety nie są pomyślne – pierwszy rok od wydania diagnozy przeżywa około połowa pacjentów. Najgorsze rokowania dotyczą przypadków, w których mamy do czynienia z glejakiem IV stopnia – chorzy przeżywają średnio blisko 14 miesięcy, gdy zostanie podjęte leczenie operacyjne, radioterapia lub chemioterapia. Im niższy stopień złośliwości raka mózgu, tym rokowania są lepsze. Dla przykładu, pacjenci z glejakiem I stopnia dysponują nawet 17 razy większymi szansami na przeżycie, a po 10 latach od wydania diagnozy, przeżywa blisko połowa chorych.

Wspieramy osoby chore na nowotwór przez finansowanie leczenia. W celu uzyskania informacji, na temat
pomocy, napisz do nas lub zadzwoń!

W celu uzyskania informacji na temat pomocy,

napisz do nas lub zadzwoń!

 mjarecka@zrakiem.pl

 535-966-585

Scroll to Top
Przewiń do góry