Chłoniak Hodgkina

Potrzebujesz pomocy? Załóż subkonto, na którym będziesz gromadzić środki na leczenie onkologiczne.

pexels-flora-westbrook-2302503

Objawy chłoniaka Hodgkina

Jednym z ważniejszych i najczęściej występujących objawów chłoniaka Hodgkina u pacjentów jest powiększenie węzłów chłonnych szyi. U przeważającej części chorujących umiejscawia się nad przeponą, najczęściej w przednim śródpiersiu, węzłach szyjno-nadobojczykowych oraz pachowych. Objawy ziarnicy złośliwej we wczesnym stadium rozwoju zwykle przypominają ostre lub przewlekłe zakażenie jamy ustnej bądź gardła. U chorujących odnotowuje się utrzymującą się przez wiele dni gorączkę, naprzemiennie z okresami bezgorączkowymi, potliwość w nocy, ogólne osłabienie, utratę masy ciała. Mogą wystąpić także bóle w okolicy obojczykowej czy pach po spożyciu nawet niewielkiej ilości alkoholu, a także powiększenie wątroby i śledziony, bóle w kościach. Świąd skóry pojawia się w zaawansowanym stopniu rozwoju chłoniaka Hodgkina lub jego nawrotu.

Przyczyny chłoniaka Hodgkina

Przyczyny wystąpienia oraz rozwoju chłoniaka Hodgkina nie zostały do tej pory ściśle zdefiniowane i wyjaśnione. Uważa się, że wpływ mogą mieć uwarunkowania genetyczne, (czynnik rodzinny u rodzeństwa tej samej płci) a także znaczenie czynników środowiskowych, zwłaszcza w dzieciństwie i młodym wieku. Dostrzega się związek ziarnicy złośliwej z zakażeniem wirusem Epsteina-Barra, wywołującym mononukleozę zakaźną. Te czynniki wpływają na zwiększenie ryzyka zachorowania na chłoniaki złośliwe.

Leczenie chłoniaka Hodgkina

Kluczowym czynnikiem podczas planowania leczenia chłoniaka Hodgkina jest stopień zaawansowania choroby nowotworowej. U młodych mężczyzn, chorujących na ziarnicę złośliwą, przed zastosowaniem chemioterapii należy wziąć pod uwagę zamrożenie nasienia. Istotną rolą w zminimalizowaniu ryzyka nawrotu ziarnicy złośliwej jest odpowiednie leczenie w pierwszej linii. Dopasowanie właściwego zestawu cytostatycznego stanowi ważny czynnik w skutecznej walce z chłoniakiem Hodgikina. W niektórych przypadkach konieczne jest wprowadzenie leczenia skojarzonego, w połączeniu z chemioterapią i uzupełniającą radioterapią.

Rokowania chłoniaka Hodgkina

Chłoniak Hodgkina jest jednym z nielicznych typów nowotworów, w których na przestrzeni kilkudziesięciu lat odnotowano znaczną poprawę wyników leczenia. Dzięki temu, wprowadzone zostały optymalne metody diagnostyki patomorfologicznej i obrazowej, a także nowe schematy wielolekowej chemoterapii, strategii leczenia skojarzonego oraz wysokodawkowej chemioterapii wspomaganej przeszczepieniem krwiotwórczych komórek macierzystych. Chłoniak Hodgkina daje pomyślne rokowania. Blisko 80–90% chorych na ziarnicę złośliwą udaje się całkowicie wyleczyć, stosując standardowe formy leczenia. W nielicznych przypadkach może dojść do nawrotu lub oporności na leczenie.
pexels-luizclas-556666

Wspieramy osoby chore na nowotwór przez finansowanie leczenia. W celu uzyskania informacji, na temat
pomocy, napisz do nas lub zadzwoń!

W celu uzyskania informacji na temat pomocy,

napisz do nas lub zadzwoń!

 mjarecka@zrakiem.pl

 535-966-585

Scroll to Top
Przewiń do góry