WSPIERAK - SUBKONTO
Jesteśmy razem w Twojej chorobie

WSPIERAK PROGRAM ZBIÓREK INTERNETOWYCH DLA PODOPIECZNYCH.

Choroba onkologiczna bardzo często wiąże się z ogromnymi kosztami. Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę dlatego stworzyliśmy program WSPIERAK, który polega na uruchomieniu indywidualnego numerów konta przypisanego do konkretnego beneficjenta.
Jeśli twoje leczenie znacznie przewyższa budżet domowy, wymaga wyjazdu za granice a może nie masz funduszy na dodatkowe zabiegi w ramach „rehabilitacji onkologicznej” aplikuj do programu subkont-WSPIERAK. Pomożemy!

 

DLACZEGO WARTO ZAŁOŻYĆ U NAS SUBKONTO ?

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Rejestracja do programu WSPIERAK w kilku prostych etapach:

1️⃣Pobierz poniższe dokumenty Fundacji W Związku Z Rakiem. Zapoznaj się z nimi, wypełnij oraz podpisz.
Wszystkie dokumenty zeskanuj, wyjątek stanowi Umowa ją należy wydrukować i w dwóch egzemplarzach dostarczyć do siedziby Fundacji listownie (Adres do korespondencji: Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław).

Regulamin do pobrania  
Umowa do pobrania
Wniosek do pobrania
Regulamin subkont do pobrania 

2️⃣Przygotuj dokument potwierdzający diagnozę. Nie wymagamy pełnej dokumentacji medycznej a jedynie najaktualniejszy dokument potwierdzający chorobę nowotworową. Skan dokumentu proszę podpisać oraz opisać: „Za zgodność z oryginałem”.

3️⃣ Prześlij skanem kosztorys leczenia wystawiany przez lekarza z
pieczątką i podpisem, potrzebny do określenia działań naszej Fundacji na twoją rzecz. W przypadku braku kosztorysu przedstaw inne dokumenty określające koszty leczenia lub skontaktuj się z nami.4. Do uruchomienia pełnych działań promocyjnych i umieszczenia do grona podopiecznych na stronie internetowej niezbędne jest przesłanie kilku zdjęć (min. 4) oraz historii osoby (nie historii choroby) proszącej o pomoc darczyńców (format poliku tekstowego).5. Jeśli sytuacja wymaga wybierz, kto będzie Twoim pełnomocnikiem. Jest to osoba, która będzie mogła podejmować czynności w Twoim imieniu.

4️⃣Wszystkie dokumenty swoje oraz fundacji wyślij skanem na adres wnioski@zrakiem.pl. W ciągu kilku dni skontaktujemy się z Tobą w celu zakończenia procesu rejestracji i rozpoczęcia działań.

JAK ZOSTAĆ PODOPIECZNYM FUNDACJI?

Kliknij, pobierz wniosek i wypełnij go czytelnie.
Jeśli masz pytania, napisz do nas – pomożemy!

Przygotuj komplet dokumentów:
– zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę opisaną w formularzu, zawierające również wykaz leków i ich koszt lub konieczność zakupu sprzętu medycznego/rehabilitacyjnego itp.,
– zaświadczenie o dochodach (zasiłki, renty, emerytury itp.),
– podpisane oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawarte w formularzu zgłoszeniowym.

Wniosek zgłoszeniowy wraz z kompletem dokumentów prześlij listem na adres Fundacji. 
Fundacja „W Związku Z Rakiem”
Plac Solny 14/3
50-062 Wrocław
lub złóż osobiście po uprzednim kontakcie telefonicznym.

WAŻNE!

Decyzję o przyjęciu do Fundacji jako beneficjenta podejmuje Zarząd Fundacji, po weryfikacji formularza zgłoszeniowego oraz załączonych dokumentów, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia wniosku wraz z kompletem dokumentów do Fundacji. Pomoc w ramach PROGRAMU WSPIERAK udzielana jest wyłącznie podopiecznym Fundacji „W ZWIĄZKU Z RAKIEM” na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
Scroll to Top
Przewiń do góry