HIPEC- CHEMIOTERAPIA W HIPERTERMII

Potrzebujesz pomocy? Załóż subkonto, na którym będziesz gromadzić środki na leczenie onkologiczne.

HIPEC - Hyperthermic Intra Peritoneal Chemotherapy

flower, bloom, spring

Chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii to zabieg składający się z dwóch etapów:
operacji chirurgicznej (często bardzo rozległej), podczas której usuwa się wszystkie ogniska nowotworu (po otwarciu jamy brzusznej oblicza się PCI – Peritoneal Cancer Index, który pozwala na określenie wielkości i umiejscowienia nowotworu w otrzewnej); podwyższenia temperatury w jamie otrzewnej do 42oC i podania chemioterapeutyku.
Metoda HIPEC może być stosowana w przypadku chorych z przerzutami do otrzewnej w przebiegu: raka jelita grubego, śluzaka rzekomego otrzewnej, międzybłoniaka, raka żołądka oraz raka jajnika. Zabieg Hipec może być też pomocna w leczeniu przerzutów raka jelita grubego lub raka żołądka do jajnika. Krążący płyn perfuzyjny ma objętość ok. 4 litrów, a szybkość jego krążenia to 200-1000 ml/min. Gdy uda uzyska się odpowiednią temperaturę w jamie otrzewnej, podaje się lek przeciwnowotworowy (np. mitomcynę C, cisplatynę, 5-fluorouracyl), który krąży tam przez 90 minut. Następnie płyn jest usuwany, a otrzewną płucze się. Metoda HIPEC w hipertermii ma następujące zalety: zarówno ciągły przepływ płynu z cytostatykiem, jak i podwyższona temperatura umożliwiają dotarcie leku do wszystkich części jamy otrzewnej; hipertermia sama w sobie jest czynnikiem terapeutycznym – prowadzi do uszkodzenia się dzielących się komórek nowotworowych; podwyższona temperatura doprowadza do przegrzania tkanki nowotworowej , jej uszkodzenia i redukcji masy guza; dawka leku jest ustalana tak jak w leczeniu systemowym (dożylnym), ale dzięki hipertermii stężenie leku w miejscu działania jest wyższe, a dzięki temu uzyskuje się większą skuteczność. Ważne jest wyodrębnienie osób z najwyższym ryzykiem wystąpienia przerzutów do otrzewnej.

Warto zwrócić uwagę na to, że istotne jest wczesne rozpoznanie przerzutów do otrzewnej – jedyną skuteczną metodą, która na to pozwala jest laparoskopia (jej czułość wynosi 88%). Przetrwałe komórki nowotworowe obecne w jamie brzusznej mogą zostać zniszczone pod wpływem leku w ciągu 1-5 dni po zabiegu. Z punktu widzenia pacjentów istotną informacją jest to, że zabieg tego typu może być wykonany u danego chorego 1 raz. Poza tym pacjenci poddawani wcześniej radioterapii lub chemioterapii powinni odczekać 5-6 tygodni po ostatnim napromienianiu. Przeciwwskazaniami do zabiegu HIPEC są: wiek powyżej 70 r.ż. (głównie ze względu na długotrwałe obciążenie ogólnoustrojowe) oraz stwierdzone przerzuty do węzłów chłonnych zaotrzewnowych, wątroby i płuc. Do ewentualnych powikłań i działań niepożądanych chemioterapii metodą HIPEC zaliczamy: stany zapalne, przejściowe zaburzenia układu oddechowego, zaburzenia układu krzepnięcia oraz utrzymujące się nudności i wymioty.

MOŻLIWOŚCI PROCEDURY HIPEC W LECZENIU RAKA JAJNIKA

Niektórym pacjentkom z zaawansowanym rakiem jajnika można wydłużyć życie dzięki wykorzystaniu metody HIPEC. W III stadium raka jajnika często dochodzi do przerzutów do otrzewnej. Do niedawna takie osoby prawie w ogóle nie było leczone. Chirurg po stwierdzeniu zrakowacenia otrzewnej zwykle zamykał jedynie brzuch i kierował pacjenta do onkologa na leczenie paliatywne. Onkolog też nie mógł wiele zdziałać, gdyż u tych chorych chemioterapia podawana dożylnie nie pomaga. Leki przeciwnowotworowe nie potrafią przeniknąć przez barierę krew-otrzewna. Ratunkiem może być zastosowanie tzw. chemioterapii dootrzewnowej w hipertermii. Najpierw chirurdzy usuwają wszystkie powstałe na skutek przerzutów do otrzewnej widoczne ogniska nowotworu. Jest to tzw. operacja cytoredukcyjna. Następnie, bezpośrednio na otrzewną i narządy jamy brzusznej podawany jest płyn z cytostatykami podgrzany do temperatury 42 st. C. Taka perfuzja wykazuje podwójne działania. Duże doświadczenie z wykorzystaniem HIPEC w leczeniu zaawansowanego raka jajnika ma Centrum Onkologii-Instytucie I. M. Curie- Skłodowskiej w Warszawie.

 
iris, iris flower, blossom

HIPEC – OŚRODKI STOSUJĄCE METODĘ

  • Klinika Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Klinika Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  • Klinika Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii w Bydgoszczy
  • Centrum Onkologii w Warszawie – Szpital im. Narutowicza w Krakowie.

 

Wspieramy osoby chore na nowotwór przez finansowanie leczenia. W celu uzyskania informacji, na temat
pomocy, napisz do nas lub zadzwoń!

W celu uzyskania informacji na temat pomocy,

napisz do nas lub zadzwoń!

 mjarecka@zrakiem.pl

 535-966-585

Scroll to Top
Przewiń do góry