Rehabilitacja

Potrzebujesz pomocy? Załóż subkonto, na którym będziesz gromadzić środki na leczenie onkologiczne.

Rehabilitacja w leczeniu raka

Rehabilitacja onkologiczna jest procesem medyczno-społecznym, który ma za zadanie przywrócić lub poprawić stan psychofizyczny chorego. Powinna stanowić integralną i uzupełniającą część kompleksowego leczenia raka. Rehabilitacja powinna brać pod uwagę nie tylko kwestię przywracania zdrowia, ale także uwarunkowania społeczne, jak np. powrót do pełnionych wcześniej ról, aspekty zawodowe – przeciwdziałaniu wykluczaniu na rynku pracy, akceptację i adaptację. Taka metoda uzupełniająca w leczeniu raka powinna obejmować wszystkich pacjentów, bez względu na rodzaj choroby nowotworowej, a także niezależnie od stadium zaawansowania oraz wybranej terapii. Rehabilitację należy wdrażać na wszystkich etapach, najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem konkretnego leczenia.

Kiedy zaleca się rehabilitację w leczeniu raka?

Rehabilitacja jest szczególnie ważna w przypadku chorych na etapie terapii antynowotworowej, po jej zakończeniu, a także u osób wyleczonych. Przynosi ulgę pacjentom w zaawansowanym stadium raka oraz osobom w terminalnym okresie choroby. Kluczowa w rehabilitacji onkologicznej jest fizjoterapia, której celem jest przywrócenie sprawności psychofizycznej, dzięki ćwiczeniom fizycznym, masażowi itp.

Wskazania do zastosowania takiej formy leczenia:

Zadania rehabilitacji w leczeniu nowotworów

Zadania rehabilitacji onkologicznej są zależne od aktualnej fazy leczenia, a także stopnia zaawansowania choroby nowotworowej. Pierwszym z nich jest profilaktyka, która opiera się na psychofizycznym przygotowaniu pacjenta do leczenia. W takim wypadku konieczne jest zastosowanie onkorehabilitacji jeszcze przed wdrożeniem właściwej terapii. Cel profilaktyczny rehabilitacji onkologicznej ma zapobiegać powikłaniom płucnym, zakrzepicy żylnej, jak również zaburzeniom czynności układu ruchowego, które mogą się pojawić na skutek zastosowanej terapii. Ma ona wspierać pacjentów na etapie choroby nowotworowej. Celem leczniczym rehabilitacji onkologicznej jest przywrócenie sprawności psychofizycznej. Rehabilitant wspiera i wspomaga chorego, by jak najszybciej wrócił do pełnej aktywności życiowej oraz odzyskał poczucie niezależności, samodzielności. Rehabilitacja ma także na celu łagodzić objawy terminalnego okresu choroby nowotworowej i poprawiać jakość życia pacjentów, poprzez zastosowanie ćwiczeń fizycznych o niskiej intensywności, które przywracają lepszy stan psychiczny.

 

Wspieramy osoby chore na nowotwór przez finansowanie leczenia. W celu uzyskania informacji, na temat
pomocy, napisz do nas lub zadzwoń!

W celu uzyskania informacji na temat pomocy,

napisz do nas lub zadzwoń!

 mjarecka@zrakiem.pl

 535-966-585

Scroll to Top
Przewiń do góry