WSPÓŁPRACA

Zapraszamy do współpracy firmy odpowiedzialne społecznie, dla których zdrowie pracowników jest istotną kwestią.

PROFILAKTYKA TO NAJLEPSZA INWESTYCJA!

Nasza oferta współpracy to: szkolenia, warsztaty z zakresu profilaktyki, samobadania (wspólnie dbamy o zdrowie Polek i Polaków). Realna pomoc dla pacjentów onkologicznych i ich najbliższych. A także realizacja programów edukacyjnych dla najmłodszych.

Zapraszamy! ❤

WOLONTARIAT PRACOWNICZNY

Korporację  coraz częściej organizują wolontariat, do którego zachęcają swoich pracowników. Chętni pracownicy wykorzystują swoją wiedzę i umiejętności na rzecz powstałej inicjatywy. Firmy we współpracy z Fundacją W Związku Z Rakiem, realizują projekty, w których wkład strony biznesowej wykracza daleko ponad wsparcie finansowe.

Wolontariat pracowniczy daje możliwość sprawdzenia się w nowych sytuacjach, nabyć wiedzę i umiejętności, które później mogą być wykorzystane w codziennej pracy, trwa krótko i jest zadaniowy. Natomiast firma delegując swoich pracowników buduje pozytywny odbiór swojej marki.

Jeśli w twojej firmie są osoby, które bezinteresownie są w stanie poświęcić chwilę czasu i zaangażować się w działania społeczne to zapraszamy. Twoim pracownicy mogą :

  • poświęcić swój czas na: kwestowanie, zorganizowanie eventu, zbiórki, pomoc w pozyskiwaniu sponsorów;
  • podzielić się swoimi kompetencjami: np. szkolenia, konsultacje, budowanie stron internetowych, projektowanie materiałów promocyjnych, multimediów, bezpłatne porady prawne lub finansowe;
  • wesprzeć rzeczowo: przekazanie lub użyczenie sprzętu, określonych produktów na rzecz naszej organizacji.

PAYROLL

„PayRoll dla firm” – Payroll umożliwia wsparcie wartościowych inicjatyw społecznych, poprzez systematyczne przekazanie części swoich wynagrodzeń na rzecz Naszej Fundacji.

Program Payroll to bardzo prosta i skuteczna forma pomocy. System umożliwia wsparcie wartościowych inicjatyw społecznych, poprzez systematyczne przekazanie części Swoich wynagrodzeń na rzecz Naszej Fundacji. W ramach programu, co miesiąc określona przez pracownika kwota lub końcówka jego wynagrodzenia zostaje potrącona przez pracodawcę i przekazana na aktualne cele Fundacji W ZWIĄZKU Z RAKIEM.

Program Payroll daje pracownikom możliwość skorzystania z ulg podatkowych od przekazywanych darowizn.

photo-1459257831348-f0cdd359235f

DAROWIZNY

Firma ma możliwość odliczenia przekazanej darowizny w rocznym rozliczeniu podatkowym. Od podstawy opodatkowania osoba prawna można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.

Firma może wesprzeć naszą organizację darowizną finansową (przelew na rachunek bankowy) albo darowiznę rzeczową.

MARKETING ZAANGAŻOWANY SPOŁECZNIE

Marketing społecznie zaangażowany to mechanizm biznesowy, który zaspokaja zarówno cele ekonomiczne przedsiębiorstwa, jak również odpowiada na pewne problemy społeczne. Zazwyczaj jest powiązany z procesem sprzedaży lub, jak sama nazwa wskazuje, marketingiem.

Zapraszamy Państwa firmę do przekazywania części zysków ze sprzedaży danego produktu lub usługi na rzecz naszej Fundacji. Dzięki takim działaniom klient dostaje możliwość wspierania ważnych celów społecznych z Państwa firmą.

Zalety marketingu społecznie zaangażowanego można podzielić na:

  • Korzyści dla przedsiębiorstwa (wzrost lojalności konsumentów, wzrost wrażliwości społecznej i motywacji pracowników, poprawa reputacji i wizerunku, wzrost sprzedaży).
  • Korzyści dla odbiorcy produktu lub usługi (większa satysfakcja z dokonywanych zakupów, relatywnie wyższe zadowolenie z dostarczonych produktów i usług).
  • Korzyści dla Fundacji (możliwość zbierania funduszy na realizację celów statutowych).

ZALETY

Nie musi być umowy pisemnej, wystarczy dowód wpłaty na konto bankowe. – Zarówno darczyńca, jak i obdarowana organizacja muszą złożyć do urzędu skarbowego deklarację CIT-D, w której podaje się informacje o dużych darowiznach poczynionych lub otrzymanych w roku podatkowym – CIT-D to załącznik do rocznej deklaracji CIT-8 składanej obowiązkowo wraz ze sprawozdaniem finansowym. Jeśli jednak darowiznę otrzymał podmiot nieskładający deklaracji CIT-8 wówczas deklaracja CIT-D składana jest samodzielnie – Ponadto ustawodawca nakłada obowiązek udostępnienia do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, w środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych informacji na temat otrzymanych darowizn. – Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z definicją, organizacje pożytku publicznego to takie, które realizują zadania mające na celu wniesienie wartości dla całości społeczeństwa lub wybranej jego grupy. Wsparcie darowizną wybranej organizacji przez firmę ma więc konkretne przełożenie na rozwój inicjatyw użytecznych dla szerzej grupy.

Firmy dzięki CRM i CSR poprawiają swój wizerunek na rynku, odnotowują wzrost sprzedaży, zyskują lojalność wobec marki. Odpowiedzialne społecznie biznesy są atrakcyjne dla potencjalnych pracowników, tworzą zgrane zespoły i co najważniejsze mają wpływ na zmienienia Świata na lepsze. To firmy decydują o wyborze problemu społecznego, w którego rozwiązaniu chcą uczestniczyć.

Coraz więcej firm uwzględnia w swojej strategii Corporate Social Responsibility (CSR). Odpowiedzialne i etyczne postępowanie biznesu względem różnych grup społecznych wzbudza zaufanie klientów, pracowników oraz partnerów biznesowych. – Ważnym elementem wspierania fundacji jest znalezienie wiarygodnego, rozliczającego się z datków partnera.

Porozmawiajmy o współpracy

Opiekun: Magdalena Jarecka
mjarecka@zrakiem.pl
535 966 585
Zapraszam do kontaktu

Scroll to Top
Przewiń do góry