Czerniak

Potrzebujesz pomocy? Załóż subkonto, na którym będziesz gromadzić środki na leczenie onkologiczne.

W przypadku rozpoznania objawów raka skóry, należy zwrócić uwagę na wszelkie niepokojące symptomy, dotyczące zwłaszcza zmian barwnikowych. Pojawiające się stany zapalane mogą być wynikiem wtórnego zachorowania na nowotwór skóry. Potencjalne objawy czerniaka mogą wiązać się z wystąpieniem przerzutów w węzłach chłonnych, bądź innych narządach, które postępują znacznie szybciej niż w przypadku zmian miejscowych na skórze.

image_2021_07_22T09_43_29_327Z

Objawy Czerniaka

Wśród charakterystycznych objawów czerniaka wyróżnia się:

  • Owrzodzenie,
  • Swędzenie,
  • Zaczerwienienie,
  • Krwawienie,
  • Zmiana kształtu zmiany i niesymetryczny wzrost,
  • Przeobrażenie obwódki wokół znamienia,
  • Powstanie wrażenie „unoszenia się”

Przyczyny czerniaka

Do czynników środowiskowych, które powodują zwiększone ryzyko zachorowania na czerniaka skóry zalicza się promieniowanie nadfioletowe światła słonecznego. Jest to kluczowa przyczyna czerniaka, powodująca rozwój nowotworów skóry. Badania wskazują, że najniebezpieczniejsza jest długotrwała, bądź krótkotrwała, ale intensywna ekspozycja na promieniowanie słoneczna, która przyczynia się do powstawania oparzeń skóry, zwłaszcza w młodym wieku. Do przyczyn czerniaka zalicza się także uwarunkowania genetyczne – mutacje w chromosomach 1, 6, 7, 9, 10. Istotne w profilaktyce czerniaka jest zmniejszenie ekspozycji na szkodliwe promieniowanie słoneczne, w szczególności latem w godzinach 10:00-14:00 (kiedy jest ono najsilniejsze).

Leczenie czerniaka

W momencie otrzymania diagnozy, potwierdzającej zachorowanie na czerniaka, biopsja wycinająca kwalifikuje do leczenia radykalnego. W sytuacji, gdy nie wykazano przerzutów do węzłów chłonnych oraz innych narządów, leczenie czerniaka opiera się na wycięciu blizny po biopsji wycinającej z właściwym marginesem zdrowych tkanek. Jeśli stwierdzone zostaną przerzuty odległe czerniaka, bądź do węzłów chłonnych, stosuje się limfadenektomię regionalną. Gdy ryzyko nawrotu choroby jest zdecydowanie wysokie, lekarze mogą zastosować u chorego tzw. leczenie uzupełniające czerniaka. Przełom w leczeniu czerniaka skóry nastąpił po wprowadzeniu leczenia immunologicznego. Aktualnie immunoterapia czerniaka w Polsce jest refundowana i dostępna w związku z programami lekowymi.

Rokowania czerniaka

Przeżywalność i rokowania chorujących na czerniaka, zależy od momentu i podjęcia odpowiedniego leczenia. Im późniejsze rozpoznanie i zaawansowane stadium choroby, tym bardziej maleją szanse na 5-letnie przeżycie. Oceny rokowania w czerniaku skóry ma na celu zdefiniowanie biologii czerniaka, dopasowanie właściwego leczenia oraz określenie ryzyka nawrotu i przeżycia. Najistotniejszym czynnikiem, na którego podstawie można ocenić rokowanie, jest wystąpienie bądź brak przerzutów. Jeśli przerzutów nie ma, należy poddać analizie grubość lub obecność owrzodzenia ogniska pierwotnego. Wpływ na rokowanie czerniaka ma także wynik badania cytologicznego, pochodzący z wycinka zmiany.
pexels-ben-mack-5708073

Wspieramy osoby chore na nowotwór przez finansowanie leczenia. W celu uzyskania informacji, na temat
pomocy, napisz do nas lub zadzwoń!

W celu uzyskania informacji na temat pomocy,

napisz do nas lub zadzwoń!

 mjarecka@zrakiem.pl

 535-966-585

Scroll to Top
Przewiń do góry