Rak międzybłoniak

Potrzebujesz pomocy? Załóż subkonto, na którym będziesz gromadzić środki na leczenie onkologiczne.

pexels-anna-shvets-4483323

Przyczyny raka międzybłoniaka

Narażenie na kontakt z azbestem to  główna przyczyna złośliwego międzybłoniaka opłucnej. Blisko 70-80% pacjentów w wywiadzie wskazuje na długoletnią ekspozycję na szkodliwy wpływ azbestu. Jednakże jedynie około 5% z nich zapada na ten rodzaj nowotworu. Rak międzybłoniak może rozwijać się na długo po ekspozycji – nawet po kilkudziesięciu latach.

Do pozostałych przyczyn nowotworu międzybłoniaka, zwiększających ryzyko zachorowania na tę chorobę, zalicza się:

  • Wirus SV40 (simian wirus)
  • Wpływ promieniowania jonizującego,
  • Narażenie na długotrwały kontakt z berylem czy dwutlenkiem krzemu.

Objawy raka międzybłoniaka

Międzybłoniak opłucnej należy do nowotworów o agresywnym przebiegu. U większości osób, zapadających na tę chorobę, rozpoznaje się go w stadium miejscowego zaawansowania. Przerzuty do odległych organów występują stosunkowo rzadko. Najczęstszym objawem międzybłoniaka jest ból w klatce piersiowej. Dodatkowo może wystąpić duszność na skutek wysięku w jamie opłucnej. Czasem pojawia się kaszel, płyn w jamie opłucnej, spadek masy ciała i ogólne osłabienie organizmu. W zaawansowanych stadiach, u chorujących na międzybłoniaka, objawy to zniekształcenie i unieruchomienie klatki piersiowej po stronie guza.

Leczenie raka międzybłoniaka

Szansę na całkowite wyleczenie międzybłoniaka opłucnej daje kompleksowy zabieg operacyjny, ale można go przeprowadzić wyłącznie u wybranych chorych. Radykalne leczenie chirurgiczne ma zastosowanie głównie w I i II stadium zaawansowania choroby. W wybranych przypadkach w leczeniu międzybłoniaka wykonuje się pleurektomię i dekortykację, ale ma to głównie charakter paliatywny. Napromienianie stosuje się zwłaszcza u chorych, którzy nie kwalifikują się do resekcji chirurgicznej. Radioterapia ma na celu zapobieganie powstawania ognisk nowotworu w kanale po biopsji, bądź w bliźnie po torakoskopii. Chemioterapia stosuje się w przypadku leczenia zaawansowanych stadiów nowotworu międzybłoniaka.

Rokowania raka międzybłoniaka

Międzybłoniak opłucnej to nowotwór o złośliwym przebiegu. W utkaniu histopatologicznym pojawiają się komponenty nabłonkowe i mięsakowe. Najczęściej występującym jest typ nabłonkowaty (około 55%), gdzie rokowanie międzybłoniaka jest stosunkowo pomyślne. Niestety ogólnie rokowania nie są pozytywne. Większość chorujących na tę chorobę umiera w ciągu kilku lat od wydania diagnozy. Ogólna średnia czasu przeżycia waha się między 4 a 18 miesiącami.
pexels-anna-shvets-4225880

Wspieramy osoby chore na nowotwór przez finansowanie leczenia. W celu uzyskania informacji, na temat
pomocy, napisz do nas lub zadzwoń!

W celu uzyskania informacji na temat pomocy,

napisz do nas lub zadzwoń!

 mjarecka@zrakiem.pl

 535-966-585

Scroll to Top
Przewiń do góry