Mięsak Kaposiego

Potrzebujesz pomocy? Załóż subkonto, na którym będziesz gromadzić środki na leczenie onkologiczne.

pexels-pixabay-207129

Przyczyny mięsaka Kaposiego

Kluczowymi przyczynami mięsaka Kaposiego są zespoły wtórnych niedoborów odporności, a więc stany, w których z różnych względów układ odpornościowy działa nieprawidłowo. Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS – w przebiegu zakażenia wirusem HIV) powoduje powstanie epidemicznej postaci mięsaka Kaposiego. U pacjentów bez niedoborów odporności, przyczyną mięsaka Kaposiego jest głównie płeć, wiek oraz czynniki lokalizacyjne – szczególnie mężczyźni powyżej 50-70. roku życia, zamieszkujący lub pochodzący z terenów śródziemnomorskich, Bliskiego Wschodu oraz Europy Wschodniej (zwłaszcza pochodzenia arabskiego i żydowskiego). Ponadto nowotwór występuje endemicznie w Afryce Centralnej, gdzie dotyka głównie dzieci i dorosłych, zwłaszcza mężczyzn. U osób dorosłych zwykle choroba powoli się rozwija, natomiast u dzieci jej przebieg jest gwałtowny i przyczynia się do uogólnionego zajęcia węzłów chłonnych.

Objawy mięsaka Kaposiego

Objawy mięsaka Kaposiego sprowadzają się do różnej wielkości guzków, płaskich nacieków, zasinień oraz złuszczenia obszarów skóry. Zmiany chorobowe mogą skutkować dolegliwościami bólowymi, jednak bez wystąpienia świądu. Symptomy nowotworowe pojawiają się także w ścianie przewodu pokarmowego (w zaawansowanym stadium może dojść do krwawienia lub niedrożności), w układzie oddechowym, (suchy kaszel, czasami z krwią lub wysiękiem do opłucnej) a także w węzłach chłonnych. Umiejscowienie i nasilenie objawów mięsaka Kaposiego jest zależne od wydolności układu odpornościowego pacjenta.

Leczenie mięsaka Kaposiego

W postaci epidemicznej mięsaka Kaposiego leczenie, bez względu na stadium zaawansowania kluczowe jest zastosowanie skutecznej terapii antyretrowirusowej. Wyłącznie w początkowej fazie leczenia antyretrowirusowego zaleca się krótkotrwałą chemioterapię, by zapobiec nasileniu zmian nowotworowych. W I stadium zaawansowania mięsaka Kaposiego, gdy występują pojedyncze ogniska na skórze, można poddać się chirurgicznemu usunięciu zmian lub zastosować inne metody leczenia miejscowego. Jeśli ogniska mięsaka Kaposiego nie wykazują dynamiki, zaleca się wyłączną obserwację chorego. W II stopniu zaawansowania, u niektórych pacjentów z szybką progresją zmian, można wdrożyć chemioterapię. W bardziej zaawansowanych stadiach zaleca się leczenie systemowe.

Rokowania mięsaka Kaposiego

Pomyślne rokowania mięsaka Kaposiego odnotowuje się u chorych z niezajętymi narządami wewnętrznymi, ze zmianami wyłącznie na skórze, bądź z niewielkimi zmianami na śluzówkach jamy ustnej, którzy mają wydolny układ odpornościowy i nie byli leczeni antyretrowirusowo (przeciwko HIV).
pexels-aidan-roof-3244604

Wspieramy osoby chore na nowotwór przez finansowanie leczenia. W celu uzyskania informacji, na temat
pomocy, napisz do nas lub zadzwoń!

W celu uzyskania informacji na temat pomocy,

napisz do nas lub zadzwoń!

 mjarecka@zrakiem.pl

 535-966-585

Scroll to Top
Przewiń do góry